HAKKIMIZDA

Erişkinlerin akut ve kronik hastalıklarının takip ve tedavisi ile mükellef olan İç Hastalıkları Uzmanlığı, kapsamı itibariyle çok geniş bir branşdır. Bu nedenle zamanla içinden bazı anabilim dalları ayrılmış, bazı bölümler ise İç Hastalıkları Anabilim Dalı çatısı altında ayrı bilim dalları olarak uzmanlaşmıştır. Spesifikleşme ile beraber de hastalara bütüncül bakış azalmaya başlamıştır. Bu nedenlerle Sağlık Bakanlığı Tıpta Uzmanlık Kurulu 12.10.2017 tarihinde Dahiliye Uzmanlığı’nı bir bilim dalı olarak kabul etmiştir.

Ülkemiz nüfusunun artışıyla beraber yaş ortalaması da artmaktadır. Bu artışların sağlık sistemindeki en önemli karşılıklarından biri de Dahiliye Uzmanı ve Asistanı sayısının artması olmuştur. Bilim ve teknolojideki ilerlemelere paralel olarak sağlık sistemleri de ilerlemektedir. Dahiliye camiası olarak gözlemlerimiz; artan hekim sayı ile oluşan bazı aksaklıklar-eksiklikler dile getirilememiş ve branşımız sağlıktaki ilerlemelere ayak uyduramamıştır. Bizler yeni bir bilim dalı olan Dahiliye Uzmanlığını geliştirmek, meslektaşlarımız ile biraraya gelerek sorunları belirlemek ve çözüm için ortak hareket etmek, branşımızdaki tüm ilerlemeleri takip etmek ve bunları paylaşmak amacıyla yola çıktık ve Dahiliye Uzmanlarını Derneği’ni (DAHUDER) kurduk.

Güçlü bir dernek olabilmek için ilgili tüm meslektaşlarımızın desteğine ihtiyacımız vardır. Bu amaçta katkı verebilecek tüm meslektaşlarımızı derneğimize üye olmaya ve çalışmaya davet ediyoruz.

GELECEK ETKİNLİKLER
ETKİNLİK TAKVİMİ